Jul 16, 2018

Преподавател по физика и химия


в Частно училище "ЕСПА" 

Category: Work
Posted by: admin

Частно училище "ЕСПА" обявява вакантна позиция за учител по физика и химия на хонорар за преподаване и обучение на деца в 7-ми клас (при възможност и желание да преподава и "Човек и природа" - на трудов договор).

Изисквания:
Висше образование - (магистър, бакалавър) и стаж по специалността минимум 2 години.
Присъдена квалификация Учител по физика и химия.

Работата в училището ще Ви даде възможности за:
* Изява и реализиране на свежите Ви идеи;
* Множество обучения за професионално и личностно развитие;
* Добро възнаграждение;
* Социален пакет;
* Малък брой деца в клас;
* Възможност за участие в разработване на учебни материали.
* Възможност за работа на непълен работен ден /по желание/.

Моля, изпратете своята автобиография придружена с актуална снимка и актуален настоящ адрес на имейл: office@espa.bg
Всички лични данни са конфиденциална, защитена информация.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,