Обучения и семинари

Jun 26, 2018

Стажантска програма


"Експедиция А1"

Category: Teachings
Posted by: admin

Мобилният оператор А1 стартира стажантска програма "Експедиция А1". Компанията набира стажанти за различни направления - "ИТ", "Телекомуникации", "Човешки ресурси", "Маркетинг", "Финанси", "Право", "Администрация и обслужване на клиенти" и "Корпоративни комуникации". По време на стажа участниците ще имат възможност да се включват в различни инициативи - обучения и събития, подготвени специално за тях. За всеки стажант е осигурен личен ментор-наставник, който ще му помага в процеса по обучение в компанията. Стажът продължава 6 месеца. Успешно завършилите програмата ще имат възможност за професионална реализация в A1. Кандидатства се чрез попълване на формуляр за съответната желана длъжност на сайта на компанията, а крайният срок е 20 юли. Повече информация може да намерите на сайта на А1.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,