За нас

Jun 26, 2018

Конкурс за поезия от български учени и докторанти


Крайният срок е 15 юли.

Category: Work
Posted by: admin

Съюзът на учените в България (СУБ), в рамките на проекта K-TRIO 3, обявява конкурс за поезия от български учени и докторанти. В конкурса може да се участва с до 3 стихотворения (може и публикувани, като се цитира източникът) на български език. Творбите трябва да се изпращат в електронен формат и да са с шрифт Times New Roman, 12 рt , 1 line spаcing. Към тях трябва да има кратка информация за автора: научна степен и звания, какво е завършил, къде работи (или е работил до пенсионирането си), научни интереси, членство в научни и творчески организации, издадени стихосбирки (ако има), интереси извън науката. Подбраните от журито стихотворения ще бъдат отпечатани в сборника "СТЪПКИ 9", който ще бъде разпространяван по време на Нощта на учените 2019 г. в София и в други градове в България, а освен това творбите ще бъдат качени на сайта на СУБ в сборник "FRESH поезия". Материалите трябва да се изпращат на sub-poezia@abv.bg, а крайният срок е 15 юли. Повече информация за конкурса може да намерите тук.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,