Консултации

Aug 7, 2018

Конкурс за обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година


Срок за кандидатстване: 03 септември – 10 октомври 2018 г.

Category: Teachings
Posted by: admin

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година.

Можете да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността, условията за кандидатстване и необходимите документи тук

Срок за кандидатстване: 03 септември – 10 октомври 2018 г., всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00 часа.

 

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,