Oct 4, 2018

Дипломанти


в Институтът по оптични материали и технологии ИОМТ “Акад. Йордан Малиновски” и Лаборатория "Композитни и наноструктурирани оптични материали"

Category: Work
Posted by: admin

Институтът по оптични материали и технологии ИОМТ “Акад. Йордан Малиновски” и Лаборатория "Композитни и наноструктурирани оптични материали",

търси ДИПЛОМАНТИ (бакалаври и магистри)

Предлага ръководство на дипломанти, с цел успешна защита на дипломна работа.

Темата на дипломната работа ще бъде съобразена с изискванията и интересите на студента и е насочена към следната експерименталната работа:

ü  изследване и характеризиране на оптични материали

ü  синтез и отлагане на тънки филми от метални оксиди, полимери и др. материали

ü  разработване на високотехнологични материали, методи и технологии за оптични приложения

ü  създаване на нови материали и регистриращи системи с приложение в екологията, биомедицинските изследвания, хранителната промишленост

ü  оптични покрития

ü  наноматериали

ü  оптични сензори

ü  фотонни кристали

Експерименталната работа ще бъде осъществявана в Института по оптични материали и технологии – БАН, където има всички необходими условия за синтезирането, отлагането, термичното третиране, микроскопското (TEM и SEM) и оптично характеризиране.

При желание от страна на кандидата има възможност за назначаване на ½ щат

като специалист в ИОМТ.

Условия за кандидатстване:

1. Студенти в бакалавърска или магистърска степен на обучение

в областите физика, физико-химия, инженерна физика, физика и математика, инженерни науки.

2. Афинитет към експериментална работа
3. Компютърни умения

Срок за подаване на документи: постоянен

За допълнителна информация:
Гл.ас.Д-р Лазарова, 0887 83 24 55

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,