Oct 23, 2018

Стипендии


от Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU

Category: Grants
Posted by: admin

Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) дава стипендии за изследователски и практически стажове в Германия. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки. Изисквания към кандидатите са да притежават образователно-квалификационна степен "магистър", придобита с минимум добър (4) или по-добър успех, преди не повече от 3 години, най-късно до момента на започване на престоя в Германия (август 2019 г.), за предпочитане от българско ВУЗ и/или да са настоящи докторанти, но не в последна година от докторантурата. Задължително е владеенето на немски и/или английски език. Необходимо е идеята на кандидатите да е ясна, новаторска за България. Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика. Стипендианти се набират веднъж годишно, а крайният срок за кандидатстване е 12 декември. Дотогава се подават необходимите документи онлайн оттук. След предварителен подбор по документи, в средата на февруари 2019 г. с избраните кандидати ще се проведе интервю в София. Престоят в Германия започва през август 2019 г. с интензивен курс по немски език, разходите за който се поемат от DBU. Повече информация може да намерите тук и тук.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,