За нас

Nov 8, 2018

СПЕЦИАЛИСТ МЕТРОЛОГИЯ


в ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ

Category: Work
Posted by: admin

ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ е високо технологична производствена фирма, част от Integrated Micro-Electronics, Inc. - компания, основана през 1980 г. с петнадесет производствени звена по цял свят, разположени във Филипините, Китай, Сингапур, САЩ, Мексико, България, Сърбия и Чехия. Доставчик е на водещи производители в сферата на автомобилната, индустриална и битова електроника.

Производствените мощности в България се намират в гр. Ботевград, а развойното ни звено е в гр. София. Интегрейтид Микро-Електроникс България предлага професионално развитие на над 2600 души от региона и София.

В момента разширяваме екип Метрологияв гр. Ботевград, за който търсим двама нови Специалисти метрология с желание за дългосрочно развитие в глобална компания.

Основна цел на работа:

Да извършва метрологичното осигуряване на оборудването във фирмата, анализ на измервателните средства и тестови системи, както и измервания свързани с осигуряване качеството на продуктите.

Основни задължения:

 • Да спазва графика за калибриране на измервателните средства и извършва контролни операции;
 • Да носи отговорност за корекността на своята работа и работата на операторите метрология;
 • Да е запознат със съответните работните инструкции и да ги следва стриктно;
 • Да може да прави методики за калибриране на измервателни средства и да пише инструкции за работа.
 • Да уведомява прекия си ръководител в случай на регистрирано несъответствие;
 • Да подпомага дейността на старши специалист метрология и ръководител метрологична лаборатория при специфициране и заявяване на оборудване за извършване на метрологични проверки във фирмата;
 • Изисквания:

  • Висше техническо образование;
  • Ползванe на английски език – минимум ниво A2 (Pre- Intermediate)
   • ·Top of Form
   • Познаване на физическите величини -  електрически, геометрични, оптични,  в областа на акустиката, маса, налягане, температура и т.н.
   • Познания за калибриране на измервателно оборудване;
   • Умения за работа с чертежи и познания по стандартите за оформяне на конструктивна документация;
   • Познания по теоретични основи на метрологията, като задължително трябва да познава и борави добре с термини като точност, разделителна способност, повторяемост, възпроизводимост, пригодност  и др.;
   • Умения за работа с различни измервателни средства – мултиметър, манометър, калибър, микрометър, термометър, шумомер, индикаторен часовник,силомер и др.
   • Познания за статистически методи за контрол  - MSA, SPC и др.
   • Компютърна грамотност - работа с MS Office – Word и Excel на много добро ниво;
   • Познания по системи за управление на качеството като IATF 16949,            ISO 14001 се счита за сериозно предимство;
   • Предишен опит на подобна позиция е голямо предимство;
   • Умения за работа в екип.
   

  Условия:

  • Трудов договор с Интегрейтид Микро-Елекроникс България;
  • Добър социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
  • Двусменен режим на работа с време на разположение при необходимост;
  • Месторабота – Ботевград;
  • Подсигурен фирмен транспорт от Мездра, Враца, Етрополе, София;  

   

  Ако желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете подробна

  автобиография на български език на careers_bg@global-imi.com

  (В полето Subject посочете Ref.No: MS_IMI).

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,