За нас

Nov 8, 2018

"Студент на годината"


Краен срок: 22 ноември

Category: Grants
Posted by: admin

Националното представителство на студентските съвети организира национален приз "Студент на годината". Събитието има важна и основна цел да подпомогне процеса за повишаване качеството на висшето образование чрез придобиване на допълнителни знания чрез участие на студентите в извънаудиторни занимания, научно-изследователски проекти и международни конкурси, реализиране на придобитите знания и трамплин за кариерното им развитие и популяризиране на постиженията им сред цялото българско общество, включително работодателите, често поставени пред труден избор. Студентите и докторантите трябва да подадат документи за участие в национален приз "Студент на годината" до 22 ноември. Единственото условие е студентът да е завършил успешно първи курс. Към номинацията се представя резюме за номинирания, както и всичко, което може да затвърди представата пред комисията, че е най-достойният кандидат (сертификати, дипломи, грамоти и други удостоверения). Номинацията се изпраща по куриер или български пощи до НПСС. Вътрешна комисия обработва всички постъпили документи за участие в конкурса в периода 25 ноември до 3 декември. Направените номинации се оценяват от жури в началото на месец декември. Повече информация може да откриете тук.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,