Nov 14, 2018

Стаж


в "Хюлет Пакард"

Category: Work
Posted by: admin

"Хюлет Пакард" България си търси стажант, който ще се занимава с проектен мениджмънт и ще оказва генерална поддръжка на екипите, занимаващи се с подобрения. Продължителността на стажа е 6 месеца. Кандидатите трябва да са студенти в редовна форма на обучение – магистър или бакалавър, да говорят свободно английски език, да притежават добри технически умения (MS Visio, MS Excel, MS Power Point), да умеят да се изразяват ясно и да са с нагласа за намиране на иновативни решения по различни проблеми. Стажантът ще осъществява анализ на данни, ще съставя доклади, графики, диаграми и други. За да кандидатствате, проследете линка тук и следвайте инструкциите. Повече информация за стажантската програма може да видите тук.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,