Nov 21, 2018

Контрольор по качеството - лаборант


в "Дунапак Родина" АД 

Category: Work
Posted by: admin

"Дунапак Родина" АД е част от австрийския Принцхорн Холдинг, най-големият производител на хартия, велпапе и опаковки от велпапе в Централна и Източна Европа. 
"Дунапак Родина" АД е базирана в Пловдив, като в България ние сме пазарен лидер в дизайна, производството и търговията с велпапе и опаковки от велпапе, с над 50-годишна история!

Основни задължения: 
- Контролира качеството на входящите основни суровини; 
- Извършва ежедневен текущ качествен контрол на произведения полуфабрикат и готов продукт;
- Извършва физико – механични изпитвания на суровини и готов продукт;
- Въвежда данните от проведените тестове в специализиран софтуер.
- Изготвя документация , свързана с качеството на суровините и произведената продукция;
- Спазва утвърдените фирмени стандарти и процедури;
- Работи активно с други отдели на Компанията по отношение спазване изискванията на процесите от системата за управление на качеството.
Изисквания:
- Средно или висше образование ( физика, химия и други инженерни специалности са сериозно предимство);
- Минимум 2 години опит в производствена компания;
- Изградени трудови навици и готовност за сменен режим на работа;
- Умение за динамична работа в екип;
- Отлични умения за работа с офис пакет на Майкрософт и работа с компютър;
- Отговорност, честност и лоялност;
Документи за кандидатстване: 
- подробна трудова автобиография; 
- актуална снимка; 
- препоръки /ако са налични/; 
Ние предлагаме:
- добро заплащане, с реален трудов договор и реални осигуровки;
- оценка след изтичане на изпитателен срок и преразглеждане на заплатата;
- редовно и без забавяне изплащане на заплатите;
- месторабота в рамките на града;
- заплащане на положен извънреден труд, ако има такъв;
- заплащане на положен нощен труд, с увеличена ставка, ако има такъв;
- действаща бонусна система за постигнатите резултати, ежемесечно;
- добра социална политика;
- добър екип;
- спазване на българското законодателство;
- постоянна и дългосрочна работа на смени в стабилна компания;

Контакт ще бъде осъществен само с предварително одобрените по документи кандидати. Можете да кандидатствате през jobs.bg.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,