Nov 22, 2018

Корейски стипендии


за магистърска и докторска степен през 2019 г.

Category: Grants
Posted by: admin

Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) обявява предстоящ прием на кандидатури за пълни стипендии за обучение на чуждестранни студенти за магистърска и докторска степен през 2019 г.

DGIST e университет, основан от корейското правителство през 2004 г. , който се превръща в един от водещите институти в областта на науката и технологиите в Корея. DGIST е спечелил своето място в конкурентната образователна сфера чрез изграждането на високотехнологични съоръжения в университета.

Понастоящем висшето училище предлага магистърска и докторска степен в шест специалности: материалознание, инженеринг на комуникационна и информационна техника, роботика, инженеринг в енергетиката, когнитивни науки (вкл. изследване на мозъка) и нова биология. Всички лекции се изнасят на английски език. За одобрените кандидати DGIST осигурява пълна стипендия, удобни общежития и безплатни курсове в Корея.

Допълнителна информация – в приложения документ и на уебсайт на DGIST.

Краен срок: 19 април 2019 г.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,