Конкурси и състезания

Nov 22, 2018

Четвърта тръжна процедура


на Европейската космическа агенция

Category: konkursi-i-sstezaniya
Posted by: admin

Процедурата е насочена към български фирми и организации. Допуска се участие в консорциуми със страни пълноправни членки на ЕКА, ако участието им не надвишава 20% от общо поисканият бюджет за изпълнение на проекта. Тази рестрикция не се отнася към доставяне или закупуване на оборудване;

Видове дейности, към които се отнася процедурата

  • Дейности, свързани с летателният сегмент с потенциал за повторна употреба в мисиите на ЕКА;
  • Дейности за научноизследователска и развойна дейност (включително технологични демонстрации, разработване на промишлени процеси, квалификация / сертифициране на процеси), водещи до продукти или генерични технологии с потенциал за повторна употреба;
  • Космически приложения – продукти и услуги отнасящи се към съществуващата европейска космическа инфраструктура/ инфраструктурата на ЕКА;
  • Подготвителни дейности свързани с проучване на пазара, изисквания на потребителите и др., които да насърчават националната конкурентоспособност отнасяща се към програмите на ЕКА, или дейности към които България би могла да има интерес да се включи за в бъдеще;
  • Дейности за осведомяване и образование, които да повишат осведомеността относно космическите технологии и практическото им приложение (включително демонстрационни дейности в институциите за средно образование и научните центрове); да се увеличи мотивацията на младите хора да изберат космическо образование и космическа индустрията като сфера на професионална реализация.

В зависимост от категориите дейности, както и технологичната готовност на проектите те могат да бъдат финансирани след оценка от ЕКА в рамките на 50 000 до 400 000 евро.Сред критериите за оценка най-голяма тежест има тази за ясно определяне на техническите цели и ясно дефиниране на работните задачи, качество и опит на персонал и др. Освен това, критериите включват и оценки на проекта спрямо отношението му към бъдещо приложение в програмите на ЕКА и дългосрочна полза за България; адекватност на управленския подход и достоверност на оценката на разходите и предложения график, както и съответствие с условията на административния търг.

Проектните предложения се подават в електронен формат на страницата на Европейската космическа агенция (EMITS - http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main)

Повече информация относно участието на България по Плана за европейска кооперираща държава, може да получите от дирекция “Икономическа политика“, Министерство на икономиката или на е-mail: p.piperkova@mi.government.bg

Краен срок: 27.03.2019 г. (13:00 часа централно европейско време).

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,