Nov 26, 2018

Стажантска програма


на Paysafe България

Category: Work
Posted by: admin

Paysafe България стартира стажантската си програма за девета поредна година. За първи път през 2019 година компанията ще има две стажантски програмиПрез месец януари 2019 година Paysafe България стартира шестмесечната си стажантска програма за ИТ специалисти. Участие в нея може да вземе всеки, завършил академична специалност или определени програми и курсове в областта на технологиите. Тя е подходяща за хора без или с малко опит, които искат да се обучават в реална работна среда. Стажантската програмата е условно разделена на две части. По време на първите три месеца стажантите преминават през интензивно обучение, което представлява комбинация между лекции и упражнения. Технологиите, върху които са фокусирани теоретичните и практическите обучения, са: Java, Spring Boot, Angular 7 (Typescript), HTML, CSS, Git, Bash scripting, Dockerization, SQL, RESTful microservices. Част от допълнителните изисквания към тях са да четат и да се упражняват и в домашни условия. Целта е участниците да развият способността си да работят в екип като един отбор. Първата част от обучението завършва със създаването на проект, базиран на гореспоменатите технологии, който ще бъде използван от служителите на Paysafe. Във второто тримесечие от програмата стажантите се прехвърлят в различни екипи за разработване на софтуерни решения и имат възможността да трупат опит като разработват реален код. Кандидатстването за програмата вече стартира и ще продължи до началото на месец декември 2018 г. Одобрените кандидати ще бъдат информирани своевременно.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,