Обучения и семинари

Nov 30, 2018

Втора обща докторантска конференция "Млади изследователи"


20.02.2019 г.

Category: Teachings
Posted by: admin

Уважаеми докторанти и студенти,

На 20.02.2019 г. ще се проведе Втората обща докторантска конференция
"Млади изследователи".

Покана за български участници:

http://phdsu.blogspot.com/2018/11/2019.html

Покана за чуждестранни участници:
http://phdsu.blogspot.com/2018/11/scientific-conference-organized-by.html

Регистрацията се извършва на посочените адреси.

С уважение,
Валентин Попов, зам.-декан по НИПД, ФзФ

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,