Dec 6, 2018

Фонд "Научни изследвания"


набира проекти по две международни научноизследователски програми

Category: Grants
Posted by: admin

Фонд "Научни изследвания"  (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) набира  проекти по две международни научноизследователски програми - "Конкурс по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. - България - Австрия" и Проектни предложения по програма QuantERA.

 Повече информация ще откриете тук.

 

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,