Dec 18, 2018

Стипендии на френското правителство


Краен срок за кандидатстване: 7 април 2019

Category: Grants
Posted by: admin

Френският институт в България откри
своята кампания « Стипендии за Франция » за 2019 година.

Тези стипендии се предоставят за нива магистратура (M2), докторантура под
двойно научно ръководство, за краткосрочен престой до три месеца на
докторанти както и за престой на високо научно ниво.

Повече информация можете да намерите в сайта на Френския институт www
<http://www.institutfrancais.bg> .institutfrancais.bg

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,