Обучения и семинари

Jan 22, 2021
Category: Teachings
Posted by: admin

Университетски център на ОИЯИ

Jan 14, 2021
Category: Teachings
Posted by: admin

Beginning of the conference –16th of March, 2021

Jan 13, 2021
Category: Teachings
Posted by: admin

July 26 - Sep. 16, 2021

Jan 28, 2016
Category: Teachings
Posted by: admin

Краен срок: текущ

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,