Ден на кариерата 2023

Деня на кариерата е форум, който се организира за пети път от Кариерния Център при Физически Факултет.

Целта му е да предостави възможност на ключови работодатели да представят своите организации и възможности за реализация в тях пред възпитаниците на факултета на специално организирани щандове, разположени в сградата на Физически факултет.

Кога: 31.05.2023 г. /сряда/ , Час: 11.00ч. – 15.00ч.)

Къде: Фоайето на Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

бул. Джеймс Баучер 5, Централна сграда А.

 Фирмите, които ще участват:

Global Foundries

Opportunities in Bulgaria

The GlobalFoundries development center in Sofia, Bulgaria plays an important role in the development of a range of semiconductor manufacturing technologies. We offer various opportunities for people with knowledge of microelectronics, physics and/or programming. For students who want to grow their career with a collaborative and innovative international environment, GF offers incredible opportunities in  the microelectronics industry—under the hands-on mentorship of experienced engineers. GF Bulgaria offers a unique blend of talent focused on the non-manufacturing stages of microchip development. Our engineers in Design and Tech Enablement and our Pre & Post Fab teams are true innovators at the very core of the research and development process, contributing to the fast-paced evolution of the semiconductor industry.

Агенция за ядрено регулиране

Държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво се осъществява от председателя на Агенцията за ядрено регулиране. АЯР е независим специализиран орган на изпълнителната власт. Регулаторните функции изпълнявани от АЯР в служба на обществото определят мисията на организацията, а именно: „Защита на човека, обществото, бъдещите поколения и околната среда от вредното въздействие на йонизиращите лъчения“. За постигане на мисията си АЯР се ръководи от международно приетите принципи на ядрена безопасност и радиационна защита и се стреми непрекъснато да подобрява своята ефективност, чрез прилагане на международно признатите добри регулаторни практики.

Тита Консулт

Фирмата се занимава с Пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита. Извършват търговска, консултантска и сервизна дейност в областта на радиационния контрол, на уредите и системите за осъществяване на радиационен контрол и мониторинг, на рентгенови системи за контрол на багажи, МПС, товари и течности. Предлагат широка гама от системи за контрол на достъп и видеонаблюдение.

Мелексис

Melexis е глобална инженерна компания и световен лидер в проектирането, разработването и доставянето на решения в сферата на микроелектрониката за клиенти от автомобилната промишленост, индустриалния, потребителския и медицински сектор. Решенията, които предлагат, имат за цел да намалят вредата за околната среда,  да подобрят безопасността и сигурността, и да осигурят комфорт за хората. 

BHTC BULGARIA EOOD

The German company Behr Hella Thermocontrol (BHTC) is starting production at a new facility in Sofia - Bozhurishte economic zone. The company manufactures air conditioning and thermoregulation systems for the automotive industry. Eurofound is the EU Agency for the improvement of living and working conditions. The company BHTC is the world market leader for climate operating / control units and the specialist for outstanding HMI (Human Machine Interface) system solutions whereby the human takes center stage. We provide comfort for all vehicle passengers in every driving situation. This includes first-class and comfortable climate conditions and the intuitive and ergonomic operation of our HMI systems. As an innovative and agile company, BHTC is a valued partner to the automotive industry. Together with our customers, we introduce pioneering technology to new vehicle generations the world over.

ЦЛ СЕНЕИ - БАН (Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници към БАН)

Научно-изследователски център за фундаментални и приложни изследвания в областта на преобразуването на слънчевата енергия в България. ЦЛ СЕНЕИ – БАН е създадена с постановление на Министерски съвет от 01.07.1977 г. Новото научно звено е организирано на базата на част от колектива и оборудването на Институт по физика на твърдото тяло (ИФТТ) с решение на НС на ИФТТ от 10.11.1977 г. От януари 1978 г. ЦЛ СЕНЕИ започва да функционира като самостоятелно научно звено в рамките на Единния център по физика. След структурната реформа в БАН през 2010 г. ЦЛ СЕНЕИ получава, съгласно чл. 6 от Устава на БАН, статут на Академично специализирано звено, в рамките на Самостоятелните научни звена (СНЗ) с бюджетна субсидия. Основните направления, по които работят учените в ЦЛ СЕНЕИ са възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност (ЕЕ), както и иновативни технологии, материали и полупроводникови прибори за ВЕИ приложение.

ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Integrated Micro-Electronics Bulgaria is part of Integrated Micro-Electronics, Inc. (IMI) - a leading provider of electronic manufacturing services (EMS) and power semiconductor assembly and test services. Operating in multiple global locations, IMI serves some of theworld’s leading originalequipment manufacturers (OEMs) in the computing, communications, consumer, automotive, industrial, and medical electronics markets. IMI is consistently ranked among the top 20 EMS providers in the world. Founded in 1980 as joint venture between Ayala Corporation and Resins Inc., IMI now operates in 21 manufacturing sites around the world located in the Philippines, China, the United States of America, Mexico, UK, Germany, Bulgaria, Serbia and the Czech Republic. IMI has a prototyping and new product introduction facility in Tustin, California. This facility handles advanced manufacturing R&D, specializing in flip chips, interconnects, and substrates. Integrated Micro-Electronics Bulgaria employs 2300 people and its production facilities - plants IMI 1, IMI 2 and Plastics & Toolshop are located in the town of Botevgrad.

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) e най-големият институт на Българската академия на науките. Основан е през 1972, като наследник на Физическия институт с Атомна научно-експериментална база при БАН. Научният състав наброява повече от 350 души, работещи в над 30 изследователски лаборатории. Лабораториите са групирани в следните направления: „Теоретична и математическа физика“, „Физика на високите енергии и астрофизика на частиците“, „Ядрена физика“, „Неутронна и реакторна физика“, „Ядрена енергетика“, „Ядрени методи“ и „Радиоекология и околна среда“. До 2006 година част от Института е и хранилището за радиоактивни отпадъци в Нови хан, което тогава е прехвърлено към новосъздадения национален оператор Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Усилията на учените от института са основна причина за одобряването на членството на България в CERN.

Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта, като изпълнява функции, свързани със защитата на пазара на труда, професионалното ориентиране, обучението на възрастни и извършването на посреднически услуги по заетостта.

АЕЦ Козлудуй

АЕЦ „Козлодуй“ е атомна електроцентрала в България, разположена на брега на река Дунав край град Козлодуй. Оператор на централата е АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, собственост на държавния Български енергиен холдинг. С инсталирана мощност 2000MW това е най-голямата електроцентрала, както и единствената атомна електроцентрала в страната. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. АЕЦ “Козлодуй” е един от най-големите работодатели в България като осигурява висок жизнен стандарт на работещите в компанията. 

Оптики Vision Express 

Vision Express е част от най-голямата европейска и втора по големина в световен мащаб верига магазини за оптика Grand Vision, с над 4800 оптики в Европа, Латинска Америка, Близкия Изток и Индия. В България компанията има широко национално покритие, което обхваща 7 големи града и 10 магазина: София, Варна, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Русе и Шумен. Като член на групата GrandVision - един от най-големите инвеститори в областта на очната оптика в световен мащаб, веригата продължава да се развива на българския пазар, да изгражда по-видимо присъствие и да предлага иновативни решения. Инвестициите в развитие и осигуряване на висок клас оборудване за диагностициране и изработка на диоптрични очила, както и експертния и професионален подход към клиентите и партньорите, са важни приоритети на компанията.

Броудком

Глобален лидер в областта на полупроводниците и инфраструктурните технологии, изграден върху 50 години иновации, сътрудничество и инженерни постижения. Броудком предоставя широка гама от полупроводникови и инфраструктурни софтуерни приложения, които обслужват центровете за данни, мрежите, софтуера, широколентовите, безжичните и сторидж и индустриалните пазари.

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,