Пролетен ден на кариерата 2024

Деня на кариерата е форум, който се организира за шести път от Кариерния Център при Физически Факултет.

Целта му е да предостави възможност на ключови работодатели да представят своите организации и възможности за реализация в тях пред възпитаниците на факултета на специално организирани щандове, разположени в сградата на Физически факултет.

Кога: 30.05.2024 г. /четвъртък/

Къде: Фоайето на Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски", бул. Джеймс Баучер 5, Централна сграда А.

Час: 11.00 ч. –  15.00 ч.

Фирми, които ще участват:

Integrated Micro-Electronics Bulgaria

Integrated Micro-Electronics Bulgaria is part of Integrated Micro-Electronics, Inc. (IMI) - a leading provider of electronic manufacturing services (EMS) and power semiconductor assembly and test services. Operating in multiple global locations, IMI serves some of theworld’s leading originalequipment manufacturers (OEMs) in the computing, communications, consumer, automotive, industrial, and medical electronics markets. IMI is consistently ranked among the top 20 EMS providers in the world. Founded in 1980 as joint venture between Ayala Corporation and Resins Inc., IMI now operates in 21 manufacturing sites around the world located in the Philippines, China, the United States of America, Mexico, UK, Germany, Bulgaria, Serbia and the Czech Republic. IMI has a prototyping and new product introduction facility in Tustin, California. This facility handles advanced manufacturing R&D, specializing in flip chips, interconnects, and substrates. Integrated Micro-Electronics Bulgaria employs 2300 people and its production facilities - plants IMI 1, IMI 2 and Plastics & Toolshop are located in the town of Botevgrad.

Melexis

Melexis е глобална инженерна компания и световен лидер в проектирането, разработването и доставянето на решения в сферата на микроелектрониката за клиенти от автомобилната промишленост, индустриалния, потребителския и медицински сектор.

Компанията е създадена преди повече от 30г. в Белгия, като понастоящем има представителства в 19 локации по света, на 3 континента и над 1 500 служители.

Global Foundries

GlobalFoundries is the world’s leading specialty foundry. We manufacture semiconductors around the world.

We deliver differentiated feature-rich solutions that enable our clients to develop innovative products for high-growth market segments.

GF provides a broad range of platforms and features with a unique mix of design, development and fabrication services. With an at-scale manufacturing footprint spanning three continents, GF has the flexibility and agility to meet the dynamic needs of clients across the globe.

НИК 2000 ЕООД

NICK 2000 Ltd provides to its customers complete optical solutions, from various types of optical and fine mechanical components and assemblies to design and optimization of opto-mechanical systems. The standard production range includes customize lenses, doublets, triplets, plates, prisms, wedges.

Digital Lights

Digital Lights is a software company enlightening technological innovations by bringing strategic clarity, technical beauty and highest quality products & services.

We are passionate high-tech professionals with an extreme customer, quality and product focus. Our team has world-class competences in designing, implementing and operating large-scale software solutions and embedded systems. The company leadership team has vast experience in driving technology startup companies as well as large multinational corporations.

Частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни БУДИТЕЛ"

Нашата мисия е да предлагаме практически ориентирано образование в областта на дигиталните и информационните технологии и да помагаме на учениците да придобиват актуални знания, да развиват практически и меки умения и да се придържат към общочовешки ценности с цел да се превърнат в способни, уверени и отговорни професионалисти и лидери в съвременното общество.

Частно езиково училище Britanica Park School

BRITANICA Park School си поставя за цел да развие пълния потенциал на всеки ученик чрез осигуряване на ангажираща и мотивираща учебна среда, където децата растат непредубедени, почтителни, търсещи и активни.

Ние помагаме на нашите ученици да приемат високите стандарти като възможност за напредък и за развитие на уменията и характера, необходими за постигане на техните лични и академични цели.

Насърчаваме младите хора да учат през целия си живот и да допринасят за позитивната промяна на местната и глобалната общности.

Бюро по труда "Възраждане"

Дирекциите "Бюро по труда" са териториални поделения към Главна дирекция "Услуги по заетостта".

Седалищата и териториалния обхват на дирекциите "Бюро по труда" се определят с Устройствения правилник на Агенцията по заетостта.

Към дирекциите "Бюро по труда" при необходимост се откриват нови административни звена като филиали, изнесени работни места и др.

НПО AIESEC България

AIESEC is a global platform for young people to explore and develop their leadership potential. We are a non-political, independent, not-for-profit organization run by students and recent graduates of institutions of higher education. Its members are interested in world issues, leadership and management. AIESEC does not discriminate on the basis of ethnicity, gender, sexual orientation, religion or national/social origin.

Агенция за ядрено регулиране

Статутът и отговорностите на АЯР са определени със Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Регулаторните функции изпълнявани от АЯР в служба на обществото определят мисията на организацията, а именно: „Защита на човека, обществото, бъдещите поколения и околната среда от вредното въздействие на йонизиращите лъчения“.

За постигане на мисията си АЯР се ръководи от международно приетите принципи на ядрена безопасност и радиационна защита и се стреми непрекъснато да подобрява своята ефективност, чрез прилагане на международно признатите добри регулаторни практики.

ЦЛ СЕНЕИ – БАН

Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ) е научно-изследователски център за фундаментални и приложни изследвания в областта на преобразуването на слънчевата енергия в България.

Основните направления, по които работят учените в ЦЛ СЕНЕИ са възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност (ЕЕ), както и иновативни технологии, материали и полупроводникови прибори за ВЕИ приложение.

TELUS International Bulgaria

TELUS International е иноватор, който създава, изгражда и предоставя следващо поколение дигитални решения на редица световни брандове в областта на обслужването на клиенти. С екип от над 4,500 души в София и Пловдив, TELUS International Bulgaria е най-големият работодател в Customer Experience (CX) индустрията и Business Process Outsourcing (BPO) сектора в България. Общо служителите на глобално ниво наброяват над 70,000. Компанията предлага възможност за дистанционна работа, гъвкаво работно време и проекти в областта на финтех, хайтек, туризъм, здравеопазване и гейм индустрията.

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

АЕЦ „Козлодуй” е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.

Тита-Консулт ООД

Тита-Консулт ООД е българска частна компания с дълга история и безупречно реноме в сферата на радиационния контрол и радиационната защита.

Извършва търговска, консултантска и сервизна дейност в областта на радиационния контрол, на уредите и системите за осъществяване на радиационен контрол и мониторинг, на рентгенови системи за контрол на багажи, МПС, товари и течности. Предлага широка гама от уреди и системи за сигурност, контрол на достъп и видеонаблюдение.

Оптики „ВИДИ“

Оптики „ВИДИ“ е нова, бързоразвиваща се верига, която предлага:

- Богат асортимент от първокласни диоптрични рамки

- Премиум клас корекционни стъкла за очила

- Подбран асортимент от първокласни слънчеви очила

- Водещи брандове контактни лещи и разтвори

- Млад и амбициозен колектив с поглед към бъдещето.

Innovative Solutions Bulgaria Ltd

Innovative Solutions Bulgaria e българско дъщерно дружество на световния лидер в нанотехнологиите NanoWorld Holding AG, Швейцария. Фирмата е основана през 2001ва година в София и е производител на остриета за Микроскопия със сканиращо острие (Scanning Probe Microscopy, Atomic Force Microscopy) с марките MikroMasch, OPUS, BudgetSensors и sQube.

Westinghouse Electric Company

Westinghouse is the world’s leading supplier of safe, innovative nuclear technology. More than 130 years ago, George Westinghouse revolutionized energy distribution by commercializing alternating current technology. Today, his namesake company continues to shape tomorrow’s energy.

While our daily work entails providing nuclear energy technologies, products and services to utilities around the world, our mission is focused on a much broader goal; using the power of intellect, collaboration and innovation to build on the legacy of our founder, and to create a cleaner, safer and sustainable carbon-free future for generations to follow.

EnduroSat

EnduroSat is on a mission to transform the complex satellite industry into a streamlined data service, enabling instant access and transactions with space data from hundreds of sensors in orbit.

MISSION:

Transform the complex satellite industry into a space data service & marketplace.

At EnduroSat we work hard to bring space closer to you. I hope that all our efforts, innovations, and endurance will inspire you to explore further every day!

@-GORA

@-GORA (a-gora.com) е уеб платформа, която свързва младите хора, търсещи стаж или кариерен старт и бизнеса.

На @-GORA:

 

Музейко

Общински културен институт научно-образователен детски център Музейко е най-големият детски научен център в Източна Европа. Музейко е пространство от 2000 кв.м с над 130 интерактивни игри, създадени за деца и любопитни възрастни. Цялото съдържание на музея е мислено с цел да вдъхнови децата за познание, откривателство и наука и да помогне на деца, родители, баби, дядовци, учители да прекарат време заедно активно и ефективно.

„Елаците-Мед“ АД, част от Група ГЕОТЕХМИН

„Елаците-Мед“ АД, част от Група ГЕОТЕХМИН, е високотехнологична и социално отговорна минна компания в България, която осъществява открит добив и първична преработка на меднопорфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците”. Дружеството оперира на две работни площадки - Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе и Обогатителен комплекс, с. Мирково.
„Елаците-Мед“ е един от големите инвеститори, данъкоплатци и работодатели в България. Днес в компанията работят над 2000 служители.
Едни от най-важните приоритети на дружеството са: оптимално използване на природните ресурси, иновации, подобряване на показателите за безопасност, отговорни инвестиции в околната среда и корпоративна социална отговорност.
„Елаците-Мед“ АД е сертифицирано по международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018.

 

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,