Новини от категория "Работа и стаж"

Feb 13, 2020
Category: Work
Posted by: admin

Брой на свободните работни места - 2

Feb 13, 2020
Category: Work
Posted by: admin

Institute of Astronomy and National Astronomical Observatory (IANAO), Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Feb 13, 2020
Category: Work
Posted by: admin

Solar and Space Weather Group, Institute of Astronomy, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Feb 3, 2020
Category: Work
Posted by: admin

 Study Pro Bulgaria

Jan 9, 2020
Category: Work
Posted by: admin

Summer and Technical student programmes

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,