Новини от категория "Работа и стаж"

Page 1 of 2  > >>

Dec 7, 2022
Category: Work
Posted by: admin

Частна профилирана гимназия "Образователни технологии" търси да назначи учител на половин щат по физика и химия.

Фирма „Образователни технологии “ е повече от успешно търговско дружество с дейност в сферата на образованието и обучението. Основано през 1990 г. в София с идея да развие и предостави на клиентите си по-добри образователни продукти, днес основните ни сфери на дейност са:
-Създаване и развитие на уеббазирани мултимедийни образователни и обучителни продукти.
-Обучение на седмокласници, зрелостници и кандидат-студенти за конкурсни изпити.
-Обучение за международни икономически сертификати.
-Чуждоезиково обучение.
-Обучение за международни сертификати за персонални компетентности.
Лицензирани:
1.Частно основно училище "Образователни технологии"
2.Частна профилирана гимназия "Образователни технологии"

Nov 28, 2022
Category: Work
Posted by: admin

Медицински университет в гр. Плевен търси да назначи - Асистент по биофизика.

Nov 28, 2022
Category: Work
Posted by: admin

ЧСУ „Свети Георги“ търси да назначи  – асистент учител в катедра „Науки „ с английски език.

Nov 16, 2022
Category: Work
Posted by: admin

Камко ЕООД -гр.Пловдив търси да назначи –Лаборант-производство в отдел Качество.
   Основни задължения и отговорности:


• Извършва от входящ контрол на основните и допълнителните суровини, междинен до краен контрол на произвежданите продукти;
• Познава добре производствената дейност и показателите за анализ на произвежданите артикули във фирмата;
• Провежда анализи на продукцията в съответствие със стандартизационните документи, спазва лабораторните инструкции за методите на анализ и изпълнява стриктно инструкциите за работа с апаратите в лабораторията;
• Отразява всички етапи при провеждане на изпитванията в лабораторни формуляри и регистриране в информационна система;
• Следи за изправното състояние на техническите средства, с които работи и сигнализира на технолога, при констатирани нередности;
• Следи за наличните количества от консумативите, с които работи, и сигнализира преди изчерпването им.

 

Nov 11, 2022
Category: Work
Posted by: admin

Тита-Консулт ООД доставя, въвежда в експлоатация, поддържа и сервизира специализирана апаратура.

Nov 11, 2022
Category: Work
Posted by: admin

  Тита-Консулт ООД доставя, въвежда в експлоатация, поддържа и сервизира специализирана апаратура.

Nov 3, 2022
Category: Work
Posted by: admin

ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ

Търси да назначи - Ръководител лаборатория Анализ на отказите с работно място гр. Ботевград.

 

Oct 27, 2022
Category: Work
Posted by: admin

Частно средно училище „Константин-Кирил Философ“ ООД предлага работа

Sep 23, 2022
Category: Work
Posted by: admin

Международна компания, разработваща и предлагаща обогатяващи програми за обучение на деца търси учители в гр. София

Sep 20, 2022
Category: Work
Posted by: admin

Uwekind International School с огромно желание си търси учител по физика, който да стане пълноценна част от педагогически екип и учебен процес.

© 2022 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,