Обучения и семинари

Oct 16, 2018
Category: Teachings
Posted by: admin

22.10.2016 г. (понеделник) от 16 ч.

Oct 16, 2018
Category: Teachings
Posted by: admin

четвъртък - 18.10, 19.30 ч. 

Oct 10, 2018
Category: Teachings
Posted by: admin

Кандидатстването е отворено до 23 ноември за студенти и професионалисти.

Oct 9, 2018
Category: Teachings
Posted by: admin

30 ноември-1 декември 2018, гр. Пловдив

Sep 14, 2017
Category: Teachings
Posted by: admin

предоставени от Telerik Academy

Mar 7, 2017
Category: Teachings
Posted by: admin

предлагани от осем университета в Бръшляновата лига 

Jan 28, 2016
Category: Teachings
Posted by: admin

Краен срок: текущ

Feb 27, 2015
Category: Teachings
Posted by: admin
В рамките на проект BG051PO001-3.3.06 – 0057: Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти и млади учени във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ стартира курс „Въведение в LabView среда за графично програмиране“. 

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,