Новини от категория "Работа и стаж"

Page 1 of 3  > >>

Jan 17, 2019
Category: Work
Posted by: admin

лабораторно оборудване и консумативи

Jan 17, 2019
Category: Work
Posted by: admin

В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Jan 16, 2019
Category: Work
Posted by: admin

за отдел монтаж, поддръжка и сервиз

Jan 11, 2019
Category: Work
Posted by: admin

The deadline for application for the 2018 Summer Student Programme is 31st January 2019

Jan 10, 2019
Category: Work
Posted by: admin

по „Човекът и природата“

Jan 8, 2019
Category: Work
Posted by: admin

във водеща компания в производството на вакуумни системи

Jan 8, 2019
Category: Work
Posted by: admin

за поддръжка на лабораторна апаратура

Jan 7, 2019
Category: Work
Posted by: admin

В РЗИ - Варна

Jan 4, 2019
Category: Work
Posted by: admin

към отдел Лаборатория Развойна дейност

Jan 4, 2019
Category: Work
Posted by: admin

The online application is open now and will remain so until 31th Jan 2019. 

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,