Новини от категория "Стипендии и грантове"

Dec 7, 2017
Category: Grants
Posted by: admin

Deadline: 19 January 2018

Dec 5, 2017
Category: Grants
Posted by: admin

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2018 г.

Nov 29, 2017
Category: Grants
Posted by: admin

Краен срок за подаване на формуляри - 14 януари 2018 г.

Sep 29, 2016
Category: Grants
Posted by: admin

Краен срок: 26 септември 2018 г. 

© 2017 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,