Обучения и семинари

May 8, 2018
Category: Teachings
Posted by: admin

На 1 и 2 юни ще се проведе петото издание на Академията.

Apr 28, 2018
Category: Teachings
Posted by: admin

3-5 октомври, 2018

Apr 19, 2018
Category: Teachings
Posted by: admin

Nicolosi, Italy, 28 September – 6 October 2018

Feb 1, 2018
Category: Teachings
Posted by: admin

Сесиите са със свободен вход

Sep 14, 2017
Category: Teachings
Posted by: admin

предоставени от Telerik Academy

Mar 7, 2017
Category: Teachings
Posted by: admin

предлагани от осем университета в Бръшляновата лига 

Jan 28, 2016
Category: Teachings
Posted by: admin

Краен срок: текущ

Feb 27, 2015
Category: Teachings
Posted by: admin
В рамките на проект BG051PO001-3.3.06 – 0057: Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти и млади учени във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ стартира курс „Въведение в LabView среда за графично програмиране“. 

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,