Конкурси и състезания

 

Mar 13, 2019
Category: konkursi-i-sstezaniya
Posted by: admin

Темата на конкурса е: "Интелигенто управление на водните ресурси за
устойчиво общество" ("Smart water management for sustainable society").

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,