Новини от категория "Работа и стаж"

Page 1 of 2  > >>

Oct 18, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в размер на 8000 лв. 

Oct 11, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) 

Oct 11, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) 

Oct 11, 2017
Category: Work
Posted by: admin

НИМХ-БАН – филиал Варна 

Oct 10, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ по ПРИЛОЖНА ФИЗИКА към БАН - ПЛОВДИВ

Sep 28, 2017
Category: Work
Posted by: admin

обявява кампания за привличане на кадри в образователната система

Sep 28, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в „ПЛАСТХИМ – Т“ АД 

Sep 28, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в Монбат АД

Jul 25, 2017
Category: Work
Posted by: admin

Крайният срок е 20 декември.

Mar 13, 2017
Category: Work
Posted by: admin

за завършващи студенти Бакалаври и Магистри, имащи интерес към експерименталната лазерна физика и оптика

© 2017 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,