Новини от категория "Работа и стаж"

Nov 12, 2020
Category: Work
Posted by: admin

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - ЯМБОЛ

Oct 8, 2020
Category: Work
Posted by: admin

ИОМТ-БАН обявява конкурс за прием на редовен докторант по професионално направление 4.1. Физически науки

Sep 24, 2020
Category: Work
Posted by: admin

Лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,