Ден на Кариерата 2018

Ден на Кариерата е форум, който се организира за трети път от Кариерния Център на Факултета. 

Целта му е да предостави възможност на ключови работодатели да представят своите организации и възможности за реализация в тях пред възпитаниците на факултета на специално организирани щандове, разположени в сградата на ФзФ.

Кога:

16.05.2018 г., сряда (10.00ч. – 16.00ч.)

Къде:

Фоайето на Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски" 
бул. Джеймс Баучер 5, Централна сграда А.

Участници:

Integrated Micro-Electronics Inc. (IMI)  

Integrated Micro-Electronics Bulgaria is part of Integrated Micro-Electronics, Inc. (IMI) - a leading provider of electronic manufacturing services (EMS) and power semiconductor assembly and test services. Operating in multiple global locations, IMI serves some of the world’s leading original equipment manufacturers (OEMs) in the computing, communications, consumer, automotive, industrial, and medical 
electronics markets.

Smartcom Bulgaria

Smartcom Bulgaria currently specializes in three main areas: system integration services and communications solutions for clients, development of our own line of products, and as a partner to IBM, working on new microchip technologies.

Аурубис България

Медодобивният завод на Аурубис Групата в България се намира в региона на Средногорието. Той е построен през 1958 г. и се състои от четири основни производствени единици: металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика. През април 2009 г. официално е прието новото име на компанията – Аурубис и в нея са ангажирани 845 служители.

Фондация "Заедно в час" 

Мисията на ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от неговия произход и социално-икономическия статус на семейството му. За да успеем да я постигнем, търсим най-мотивираните, способни и социално ангажирани хора, които да обучим и подкрепим да бъдат учители за период от поне две години, за да да развият лидерските си умения и да променят живота на децата, с които работят.

Мелексис България

At Melexis, we believe in engineering with a purpose. Passion for technology has made us one of the four world leaders in automotive semiconductor sensors, as well as a leading player in integrated circuits for motor driving, car networking and wireless communication.

In just the last five years we’ve seen a compound annual sales growth of more than 12%. In 2015, we surpassed the 400 million Euros sales threshold, nearly doubling sales compared to 2010. The numbers are striking, and we intend to spend the next few years building on this success.

Visteon

Visteon се гордее с наследството си в автомобилната индустрия. Компанията започва дейността си след като се отделя от Ford Motor Company, а впоследствие придобива бизнес звеното електроника от Johnson Controls. Visteon успешно трансформира бизнеса си във фокусиран в електрониката доставчик с водещи позиции на пазара в Азия, Европа и Северна Америка. Към днешна дата 11-те хиляди служители на Visteon по целия свят са се посветили да прилагат таланта, технологията и глобалните ни ресурси за преобразуване на опита с електрониката в автомобилния кокпит.

Opticlasa

Верига оптични центрове „OPTICLASA” има дългогодишен опит в областта на търговията с очна оптика и предлага пълна гама аксесоари и услуги, касаещи грижата за вашите очи. Първите оптични магазини компанията открива в София през 1993 г., работейки с най-големите световни производители в оптичния бранш. Днес фирмата предлага продуктите си услугите си в 18 собствени магазина. Нашите специалисти оптици и лекари офталмолози са на ваше разположение, за да ви помогнат в избора на слънчеви очила и корекционни рамки във всеки един от фирмените магазини.

Нашата мисия е да бъдем една крачка напред в оптичните технологии, услуги и качествени продукти, както и разширяване на нашата мрежа модерни оптични центрове из страната. Нашите лекари ще ви прегледат с най-съвременна техника, за да установят вашата корекция.

Агенция по заетостта

Агенция по заетостта е най-големият посредник на пазара на труда между търсещи и предлагащи клиенти. Предлагат се високо ефективни услуги в областта на кариерно консултиране и професионално ориентиране. Обучение към социални партньори, младежки програми по ОП РЧР 2014-2020 г., младежки програми за стажуване.

БУЛАТСА

„Ръководител на полети“ (РП) е сред престижните и конкурентноспособни професии в световен план. Без съмнение работата е трудна и с висока степен на отговорност, но в замяна на това работата като РП в ДП РВД осигурява отлични условия на труд, социално – икономически предпоставки за удовлетвореност, както и сигурност в професионалното бъдеще с възможност за кариерно развитие. Задачата на РП е да управлява движението на въздухоплавателни средства във въздушното пространство, осигурявайки безопасното им и експедитивно движение. В България това се случва от 5 центъра, намиращи се в София, Варна, Бургас, Горна Оряховица и Пловдив.

Аеронавигационно метеорологично обслужване е още една от услугите на ДП РВД (BULATSA), които спомагат за предоставянето на качествено и безопасно обслужване на гражданското въздухоплаване на територията на Р България.

ДП РВД предоставя метеорологична информация за всички международни летища и въздушното пространство, за което е отговорно. Предприятието разполага с автоматизирани метеорологични наблюдателни системи, измерващи основните метеорологични елементи; Два Доплерови метеорологични радиолокатора и информационна инфраструктура позволяваща обмен на метеорологична информация както между оперативните центрове за обслужване на въздушното движение, така и с национални и международни бази данни.

Обслужването се осигурява от висококвалифицирани специалисти имащи образование и компетенция отговарящи на изискванията на Световната метеорологична организация (WMO) и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO). Авиационните прогнози, предупрежденията за опасни явления и обслужването на авиационните потребители се извършва от авиометеоролози в прогностичен център разположен в единния център на ДП РВД София. Метеорологичните наблюдения и сведения се осигуряват от метеорологични наблюдатели, разположени в летищните контролни кули на летища София, Варна и Бургас. Задължително изискване за заемане на длъжностите в метеорологичните звена е завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен  „магистър” и специализация по Метеорология.

АЕЦ "Козлодуй"

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. АЕЦ “Козлодуй” е един от най-големите работодатели в България като осигурява висок жизнен стандарт на работещите в компанията. 

БАН - Институт по механика 

Институтът по механика (ИМех) е водещ научен център с дългогодишни традиции във фундаменталните и приложни научни изследвания в областта на механиката, роботиката, мехатрониката, биомеханиката и сродни области. Той участва в подготовката на докторанти и висококвалифицирани специалисти, осъществява експертна и иновационна дейност и пряко прилага научни резултати в практиката.

Festo

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми. Нашата цел : максимална производителност и конкурентоспособност на нашите клиенти.

Предмет на дейност: Компоненти и системи за индустриална автоматизация - предлага повече от 30 000 изделия- пневматични цилиндри; пневматични и електро-пневматични вентили, електрически и пневматични оси и позициониращи системи; електро-пневматични вентилни острови с и без контролер за управление и комуникация; бързо сменни пневматични връзки; вакуум техника; средства за подготовка на въздух; магнитни индукционни, механични и оптични датчици; релета и преобразуватели на налягане, пневматични задвижвания за арматура; системи за монтаж и манипулация; пневматични и електро-пневматични шкафове за управление; консултация и техническа помощ при проектиране и реконструкция. Инженерингови услуги по автоматизация в енергетиката, химическата, леярската, кожарската и хранително-вкусовата промишленост – проектиране, доставка и сервиз на системи за автоматизация чрез индустриални компютри, програмируеми контролери, стандартно и приложно програмно осигуряване и програми за визуализация на процесите, управление на екструдери и машини за леене с противоналягане.

Дидактика - комплексна програма от семинари, технически средства и помагала по пневматика, електро-пневматика, хидравлика, електро-хидравлика и програмируеми контролери; сертифициран център за професионално обучение.

Услуги за енергоспестяване, водещи до намаляване на производствени разходи; оптимално използване на  наличните компресори; увеличен ресурс на оборудването; повишена надеждност; енергийно ефективна работа на системите; подобрени екологични показатели.

ТИТА-КОНСУЛТ

Фирмата се занимава с Пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита. 
Извършваме, търговска, консултантска и сервизна дейност в областта на радиационния контрол, на уредите и системите за осъществяване на радиационен контрол и мониторинг, на рентгенови системи за контрол на багажи, МПС, товари и течности.
Предлагаме широка гама от системи за контрол на достъп и видеонаблюдение.

Нилсън България (Nielsen Bulgaria)

Вашият бизнес зависи от намирането, разбирането и свързването с най-добрите ви клиенти. Като категоричен източник за това, какво кара хората да избират и купуват бързооборотни стоки, Nielsen може да ви помогне да останете на върха на тенденциите и да използвате ключови познания, за да разгърнете своя бизнес – във всеки град и на различни континенти. Ние ще ви помогнем да се откроите от конкуренцията, да диференцирате вашите предложения, да развивате нови такива и да откриете възможности там, където другите не могат. Световните тенденции се променят бързо, и нашите пръсти следят пулса на потребителското поведение, променяйки населението и оказвайки влияние.

БАН - Институт по Физика на Твърдото Тяло  

Основните научни и научно-приложни постижения на Института са в областта на квантовата теория на твърдото тяло, теорията на фазовите преходи, свръхпроводимостта и свръхпроводимите материали, физиката на ниските температури, нанофизиката, микроелектрониката и микроакустиката, физиката на течните кристали, физиката на живата материя, изследването на структурата и свойствата на кристални и аморфни материали, физиката на атома и плазмата, нелинейната, интегралната и влакнестата оптика, физиката на лазери с метални пари.

Sensata Technologies Bulgaria

Sensata Technologies is a global industrial technology company, a leader in the development, manufacture and sale of sensors and controls. We produce a wide range of customized, innovative sensors and controls for mission critical applications that improve safety, efficiency and comfort for millions of people every day. You’ll find our products in a wide array of automotive, appliance, aircraft, industrial, military, heavy vehicle, heating, air-conditioning, data, telecommunications and marine applications.

БАН - Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География  

Националният институт по геофизика, геодезия и география провежда фундаментални и приложни научни изследвания в областите на геофизиката, сеизмологията, сеизмичното инженерство, геодезията и географията, с цел подпомагане на устойчивото развитие на Р. България.

БАН - Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика  

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на Българската академия на науките е най-големият комплексен център в България за научни и приложни изследвания в областта на ядрената физика и технологии, както и на техните взаимодействия с околната среда.

Агенция за ядрено регулиране

Нашият главен приоритет е осигуряването на ядрена безопасност и радиационна защита.

Основни принципи в нашата работа са независимост, обоснованост и открит диалог с всички заинтересувани лица и организации.

Нашето убеждение е, че достъпът на обществеността до информация, свързана с безопасността, укрепва доверието на обществото в ядрената енергетика и регулиращия орган.

На 16 май, от 16:00 часа, Агенцията за ядрено регулране ще изнесат презентация пред студентите на факултета.

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,