Конкурси и състезания

 

Sep 4, 2019
Category: konkursi-i-sstezaniya
Posted by: admin

- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“;
- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и
постдокторанти – 2019 г.“;
- Конкурс „Българска научна периодика - 2019 г.“.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,