Новини от категория "Стипендии и грантове"

Apr 5, 2022
Category: Grants
Posted by: admin

The IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP) seeks to inspire and support young women to pursue a career in the nuclear field

© 2022 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,