Новини от категория "Работа и стаж"

Oct 8, 2021
Category: Work
Posted by: admin

2-open PhD positions at Physics Deptment Sofia University “ st. Kl. Ohridski”

R&D team of Prof. Ivan Buchvarov, Physics Dept, Sofia University ”St. Kl. Ohridski”

Sep 30, 2021
Category: Work
Posted by: admin

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ-БАН) търси да назначи

Sep 27, 2021
Category: Work
Posted by: admin

АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ, лицензиран търговец на едро с медицинска и диагностичтно-лабораторна техника

May 26, 2021
Category: Work
Posted by: admin

Работа в Държавен здравен контрол към Медицинки институт на МВР.

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,