Новини от категория "Работа и стаж"

Page 1 of 2  > >>

Dec 19, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Стани част от мрежа от съмишленици и участници в инициативи в сферата на културния живот, обичаите и традициите на българския народ в гр. София.

Dec 11, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Краен срок за подаване на документи: 21.12.2018 г. включително.

Dec 11, 2018
Category: Work
Posted by: admin

в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” 

Dec 5, 2018
Category: Work
Posted by: admin

St. George International School

Dec 4, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Career as a European Patent Examiner 

Nov 22, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Краен срок: целогодишно

Nov 22, 2018
Category: Work
Posted by: admin

за магистърска и докторска степен през 2019 г.

Nov 21, 2018
Category: Work
Posted by: admin

в "Дунапак Родина" АД 

Nov 20, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Крайният срок за кандидатстване за лятната сесия е 30 ноември

Oct 10, 2018
Category: Work
Posted by: admin

The Neutrino Physics Group at Atomic Physics Department, Faculty of Physic 

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,