Новини от категория "Стипендии и грантове"

Oct 11, 2021
Category: Grants
Posted by: admin

Информация за инфо сесии

Sep 1, 2021
Category: Grants
Posted by: admin

на федерална провинция „Свободната държава Бавария“

Jul 28, 2021
Category: Grants
Posted by: admin

Откриването на  онлайн платформа за кандидатстване за глобална стипендия за учебната 2022 година

Jul 12, 2021
Category: Grants
Posted by: admin

Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,