За нас

Целта на Кариерния Център е да подпомогнем настоящите и бъдещи възпитаници на факултета да бъдат по-подготвени и информирани за предизвикателствата, които съпътстват техния последващ професионален път, било то в научната или бизнес сфера.

Визията за Кариерния Център е да създадем (виртуално) пространство, където всеки (студент, докторант, преподавател, фирма, институция) да знае, че може да намира информация за възможности за работа и професионално развитие, свързани с Физически факултет. 

Кариерният Център поставя фокус върху дейностите, свързани с кариерното ориентиране и консултиране на възпитаниците на Физическия Факултет. Част от дейността на центъра е и събиране и периодично обновяване на информация за отворени работни позиции в бизнес и научната сфера, стажове, възможности за продължаване на обучението в България и чужбина. Освен това, осъществяваме обучения и уъркшопи по разнообразни тематики и можем да Ви предоставим систематизирана информация за успешната професионална реализация на бивши възпитаници на факултета.

За да се запознаете по-подробно и да се възползвате от услугите на Кариерния Център, разгледайте сайта ни или се свържете с нас.

Очакваме ви!

 

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,