Новини от категория "Работа и стаж"

<< <  Page 2 of 2

Mar 26, 2019
Category: Work
Posted by: admin

в Park School Britanica - първото в България Парк училище 

Nov 22, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Краен срок: целогодишно

Nov 20, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Крайният срок за кандидатстване за лятната сесия е 30 ноември

Oct 10, 2018
Category: Work
Posted by: admin

The Neutrino Physics Group at Atomic Physics Department, Faculty of Physic 

Oct 4, 2018
Category: Work
Posted by: admin

в Институтът по оптични материали и технологии ИОМТ “Акад. Йордан Малиновски” и Лаборатория "Композитни и наноструктурирани оптични материали"

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,