Jul 8, 2020

Нова теоретична научна група във Физически Факултет


Quantum Many-Body Dynamics & Machine Learning по програма ВИХРЕН

Category: Grants
Posted by: admin

Скъпи студенти и докторанти,

от 1. октомври 2020 във Физически Факултет на СУ се открива нова теоретична
научна група с фокус *Quantum Many-Body Dynamics & Machine Learning*, финансирана по програма ВИХРЕН <https://www.fni.bg/?q=node/961> (ФНИ/МОН).

В следващите 5 години в научната група ще се откриват няколко специални позиции за високомотивирани и отлични студенти и постдокторанти, под формата на престижни ВИХРЕН стипендии:

0) *теми за _дипломни работи_* (бакалавър и магистър) на границата
между Quantum Many-Body Dynamics и Machine Learning.

1) *VIHREN _PhD fellowship_ <https://mgbukov.github.io/PhD_opening/>* (от 1. октомври 2020г., вж. приложението)

2) *VIHREN _Postdoc fellowship_ <https://mgbukov.github.io/postdoc_opening/>* (вот 1. октомври 2020г., вж. приложението)

Повече информация за това, как да кандидатствате, можете да намерите на:

https://mgbukov.github.io/open/positions/2020/02/29/positions.html
https://mgbukov.github.io/

*Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с мен на адрес
mgbukov@phys.uni-sofia.bg <mgbukov@phys.uni-sofia.bg>!

С уважение,
Марин Буков

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,