Mar 11, 2021

Платени летни стажове на АЕЦ Козлодуй 2021 г.


“АЕЦ Козлодуй” ЕАД набира студенти за платени летни стажове по специалности: Инженерна физика,физика,приложна ядрена физика, електроника и др.

Category: Work
Posted by: admin

Изисквания към кандидатите:

• записан ІІІ курс по специалност от обявените

• минимален среден успех ­ много добър 4.50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година

• да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения

•да са български граждани

Условия за провеждане на стажа:

• продължителност – по избор, считано от 05.07.2021 г. за период от 4 или 8 непрекъснати работни седмици

• стажът е платен, с месечно възнаграждение в размер на 900 (деветстотин) лв.

• възможност за ползване на безплатен служебен транспорт

• безплатно настаняване в общежитие при необходимост

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление по образец

• Мотивационно писмо

• Уверение със среден успех от зимен семестър и за записан летен семестър на настоящата

учебна година

Срок за подаване на документи – до 15.05.2021 г.

Срок за класиране – две седмици след изтичане на горепосочения срок.

Документи се приемат на адрес:

3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,

Централно деловодство

и на електронна поща: karieri@npp.bg

За информация:

тел. +359 973/7­28­92

тел. +359 973/7­45­25

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,