Обучения и семинари

Mar 16, 2021

Лятно училище в Университета на Хамбург / Hamburg


International Summer School 2021

Category: Teachings
Posted by: admin

От 12-30 юли 2021 г Елементарни частици, Струни и Космология

Въз основа на дългогодишното партньорство в рамките на двустранното сътрудчичество, Университетът на Хамбург предлага отстъпка от 20% на таксата за участие, а също се търсят възможности за допълнително финансиране на потенциалните участници по линия на работната програма между двата университета.

<https://www.uni-hamburg.de/en/internationales/studieren-an-der-uhh/summer-schools.html>

Трима студенти от Софийски университет биха могли да кандидатстват за допълнителна стипендия, която ще бъде отпусната от Германската служба за академичен обмен, при положение, че те бъдат одобрени за лятното училище.

За тази цел заинтересованите студенти трябва да кандидатстват за лятното училище най-късно до 20 април 2021 г., за да има време да получат потвърждение, че са одобрени (отнема около 2-3 седмици).

Ако получат потвърждение, студентите трябва да се свържат с г-жа Красимира Криворова (kkrivorova@admin.uni-sofia.bg), която до 15 май 2021 г. ще изпрати информация за тях до Международния отдел на У-т в Хамбург, за да могат да получат и допълнителната стипендия.

 

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,