За нас

Apr 24, 2021

Търси се редовен докторант


ИОМТ-БАН

Category: Work
Posted by: admin

ИОМТ-БАН обявява конкурс за прием на редовен докторант по тематично направление: 4.1. Физически науки, “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”

Тема на докторантурата: “ Синтез и характеризиране на двудименсионни (2D) материали от халкогениди на благородни преходни метали”

Предлаганата тема ще е фокусирана върху синтез, характеризиране и приложения на двудименсионни материали от типа халкогениди на преходни метали (PtSe2, PdSe2, PtS2). Очаква се кандидатът да овладее методиките за получаване на тънкослойни материали и синтез на 2D хетероструктури от тях, както и да получи умения за самостоятелна работа на съвременна апаратура и уреди за анализ и определяне на свойствата и работните характеристики

Предлагаме:

1) Работа в модерни, съвременно оборудвани лаборатории

2) Възможност за участие в действащи международни проекти на колектива (Horizon 2020, COST акции), както и национални проекти (ФНИ).

3) Стипендия + Възможност за назначаване на ½ щатна длъжност в ИОМТ-БАН

4) Възможност за включване в проекти с допълнително заплащане (при наличие на такива)

5) Възможност за провеждане на част от докторантурата при партнъорските организации (при желание на студента) . Възможности за участия в международни конференции

Изисквания: Завършена магистратура по физика, химия или технически науки. Владеене на английски език, компютърна грамотност.

Срок за подаване на документите от 12.03.2021г. до 12.05.2021 г.

Начало на докторантурата – 1 Окомври 2021 г.

Моля, изпращайте кандидатурите до:

проф. дфн Вера Маринова

За повече информация и справки:

ИОМТ - ул. “Акад. Г. Бончев”, бл 109, стая 117, тел. 979 3501.

Обявата е взета от: https://www.jobs.bg/job/5663243

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,