За нас

Apr 28, 2021

Инженерна стажантска програма за студенти


Аурубис България АД - гр. Пирдоп

Category: Work
Posted by: admin

Отговорности:

» Работа по индивидуален проект под напътствията на персонален ментор;

» Изпълнение на възложени задачи в направления, в които предлагаме стаж:

o Изследване и Развитие;

o Аналитични лаборатории;

o Обогатителна фабрика;

o Техническа поддръжка;

o Инженеринг и Автоматизация.

 

» Приложими специалности за съответните направления:

o Химия, Физика, Математика;

o Металургия, Материалознание;

o Обогатяване и рециклиране на суровини;

o Електро инженерство, Автоматизация, Компютърни системи и технологии;

o Машинно инженерство, Индустриално инженерство и др.

 

Изисквания:

» Да сте студенти в края на обучението си за бакалавър или магистри от посочените специалности, или близка на тях;

» Да имате отлични компютърни умения – MS Office Package;

» Владеенето на английски език е предимство;

» Много добри комуникативни умения;

» Проактивност и способност за работа в екип.

 

Ние Ви предлагаме:

» Работа по проект за срок от два месеца (юли и август);

» Напътствия от персонален ментор;

» Месечно възнаграждение;

» Безплатна храна и транспорт до работното място от района на компанията.

 

Ако нашето предложение Ви интересува:

Моля, посетете сектор „Кариери“ на сайта и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография и диплома за завършено образование, не по-късно от 10.05.2021г.

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,