Новини от категория "Работа и стаж"

Jul 22, 2021
Category: Work
Posted by: admin

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, месторабота Козлодуй

Jul 20, 2021
Category: Work
Posted by: admin

Холдинг Кимкооп ООД, гр. Пловдив

Jul 20, 2021
Category: Work
Posted by: admin

"ДЕЛТА ТЕКСТИЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. Русе

Jul 20, 2021
Category: Work
Posted by: admin

BRITANICA Park School

Jul 14, 2021
Category: Work
Posted by: admin

Чрез фирма-посредник  Adecco Bulgaria Ltd.

Jul 12, 2021
Category: Work
Posted by: admin

BRITANICA Park School

Jul 12, 2021
Category: Work
Posted by: admin

Програмата ще се проведе на територията на Обогатителен комплекс, с. Мирково

Jul 6, 2021
Category: Work
Posted by: admin

Срок: 11 Август, 2021

Jul 6, 2021
Category: Work
Posted by: admin

Кандидатстването за едногодишната стажантска програма вече е отворено

May 26, 2021
Category: Work
Posted by: admin

Работа в Държавен здравен контрол към Медицинки институт на МВР.

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,