Новини от категория "Стипендии и грантове"

Sep 2, 2021
Category: Grants
Posted by: admin

За деветнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно – вече в 11 области:

Sep 1, 2021
Category: Grants
Posted by: admin

на федерална провинция „Свободната държава Бавария“

Aug 9, 2021
Category: Grants
Posted by: admin

Срок за кандидатстване: ежегодно след зимен семестър до 30 април, след летен семестър до 15 октомври!

Jul 28, 2021
Category: Grants
Posted by: admin

Откриването на  онлайн платформа за кандидатстване за глобална стипендия за учебната 2022 година

Jul 12, 2021
Category: Grants
Posted by: admin

Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,