Новини от категория "Стипендии и грантове"

Apr 5, 2022
Category: Grants
Posted by: admin

The IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP) seeks to inspire and support young women to pursue a career in the nuclear field

Jan 25, 2022
Category: Grants
Posted by: admin

Ролята на ядрените технологии в справянето с измененията в климата“

Jan 13, 2022
Category: Grants
Posted by: admin

Българо-американската комисия за образователен обмен "Фулбрайт" с радост съобщава, че конкурсът за стипендии за магистърски и докторски програми за учебната 2023-24 г. е открит.

© 2022 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,