Обучения и семинари

Aug 15, 2022
Category: Teachings
Posted by: admin

Удължава се срокът за кандидатстване за Инженерната академия на „R&М България Производство“ 2022 – 2023

 

Jul 15, 2022
Category: Teachings
Posted by: admin

Applications are now open for the Trieste Next International Academy fellowships, a 3-day master program that will take place in Trieste on September 22-24, 2022

Jul 15, 2022
Category: Teachings
Posted by: admin

We are pleased to inform you that the 3rd IAEA Maria Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP) application period is now open and will close on September 30, 2022.  

Jul 15, 2022
Category: Teachings
Posted by: admin

The conference will be held (https://bpu11.info ) from the 28th of August till the 1st of September in Belgrade, Serbia.

Jun 29, 2022
Category: Teachings
Posted by: admin

Открита е процедурата за кандидатстване в Лятната школа на Ватиканската обсерватория през 2023 г. с краен срок 31 октомври 2022 г.

 

Jan 28, 2016
Category: Teachings
Posted by: admin

Краен срок: текущ

© 2023 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,