Обучения и семинари

Feb 21, 2018
Category: Teachings
Posted by: admin

Краен срок за записване до 28 февруари включително

Feb 1, 2018
Category: Teachings
Posted by: admin

Сесиите са със свободен вход

Jan 25, 2018
Category: Teachings
Posted by: admin

8 – 9 March 2018, Amsterdam - The Netherlands

Sep 14, 2017
Category: Teachings
Posted by: admin

предоставени от Telerik Academy

Mar 7, 2017
Category: Teachings
Posted by: admin

предлагани от осем университета в Бръшляновата лига 

Jan 28, 2016
Category: Teachings
Posted by: admin

Краен срок: текущ

Feb 27, 2015
Category: Teachings
Posted by: admin
В рамките на проект BG051PO001-3.3.06 – 0057: Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти и млади учени във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ стартира курс „Въведение в LabView среда за графично програмиране“. 

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,