Новини от категория "Работа и стаж"

Page 1 of 2  > >>

Feb 28, 2023
Category: Work
Posted by: admin

Българска компания с богата 30-годишна история - ЕЙЧ АР ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Jan 16, 2023
Category: Work
Posted by: admin

Орган за контрол "Електра", търси да назначи инспектор по контрол на фактори на работна среда, електробезопасност и детски площадки за игра.

Dec 13, 2022
Category: Work
Posted by: admin

Талентика –„ ЕООД“ е консултантска компания в сферата на търсене и подбор на кадри.
Ние предоставяме на талантите най-добрите кариерни възможности при водещи работодатели.

Dec 9, 2022
Category: Work
Posted by: admin

 Учебен център  "ЕЛИНА –АВ" - ЕООД в гр. София , търси преподавател по физика за ученици       от 7. до 12. клас (текуща подготовка, матура, кандидат-студенти).

Dec 7, 2022
Category: Work
Posted by: admin

Частна профилирана гимназия "Образователни технологии" търси да назначи учител на половин щат по физика и химия.

Фирма „Образователни технологии “ е повече от успешно търговско дружество с дейност в сферата на образованието и обучението. Основано през 1990 г. в София с идея да развие и предостави на клиентите си по-добри образователни продукти, днес основните ни сфери на дейност са:
-Създаване и развитие на уеббазирани мултимедийни образователни и обучителни продукти.
-Обучение на седмокласници, зрелостници и кандидат-студенти за конкурсни изпити.
-Обучение за международни икономически сертификати.
-Чуждоезиково обучение.
-Обучение за международни сертификати за персонални компетентности.
Лицензирани:
1.Частно основно училище "Образователни технологии"
2.Частна профилирана гимназия "Образователни технологии"

Nov 28, 2022
Category: Work
Posted by: admin

Медицински университет в гр. Плевен търси да назначи - Асистент по биофизика.

Nov 28, 2022
Category: Work
Posted by: admin

ЧСУ „Свети Георги“ търси да назначи  – асистент учител в катедра „Науки „ с английски език.

Nov 11, 2022
Category: Work
Posted by: admin

  Тита-Консулт ООД доставя, въвежда в експлоатация, поддържа и сервизира специализирана апаратура.

Nov 3, 2022
Category: Work
Posted by: admin

ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ

Търси да назначи - Ръководител лаборатория Анализ на отказите с работно място гр. Ботевград.

 

Oct 27, 2022
Category: Work
Posted by: admin

Частно средно училище „Константин-Кирил Философ“ ООД предлага работа

© 2023 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,