Ресурси

Списък специалности и катедри във ФзФ за учебната 2014-2015 г. 

Презентация на Катедра "Физика на кондензираната материя"

Възможности за стипендии по държави 

Подпомагащи организации за намиране на стипендии по държави

Темплейт за автобиография (Europass)

Презентация обучение - CV и мотивационно писмо

Презентация обучение - Как да се представим успешно на интервю

Презентация обучение - Презентационни умения

Презентация обучение - Как да пишем научни публикации

Cern Courier Online - issues from February 2014 on

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,